Obuwie dziecięce w Piccologatto.pl

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego Piccologatto.pl. Polecamy markowe obuwie dziecięce. Buty dla dzieci Ciciban to najwyższa jakość dla najcenniejszych dziecięcych stópek.

Konsultacje z lekarzami pediatrami i ortopedami pozwalają nam doradzać rodzicom przy wyborze obuwia na różnych etapach rozwoju dziecka. 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Piccolo Gatto na Instagramie

 Poznaj nasze buty na Instagramie

Instagram

Piccolo Gatto na Facebooku

Zapraszamy do naszego profilu na Facebooku.

Facebook

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego „Piccolo Gatto”

 

Par. 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin Sklepu Internetowego "Piccolo Gatto" www.piccologatto.pl zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady zawierania umów sprzedaży produktów przez Sklep Internetowy www.piccologatto.pl. Określa prawa i obowiązki sklepu internetowego oraz Klienta, a także zasady zwrotu produktów i postępowania reklamacyjnego.

2. Konsument w rozumieniu nowej ustawy o prawach konsumenta dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym www.piccologatto.pl w dalszej części Regulaminu zwany jest Klientem. Sprzedawcą w rozumieniu nowej ustawy o prawach konsumenta jest Sklep Internetowy www.piccologatto.pl w dalszej części Regulaminu zwany Sklepem Internetowym.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, po potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia przez obsługę sklepu internetowego www.piccologatto.pl (telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

5. Do cen produktów należy doliczyć koszt dostawy.

6. Transakcje dokumentowane są paragonem fiskalnym lub na życzenie klienta fakturą.

7. Przeniesienie prawa własności do rozporządzania produktem na Klienta jako właściciel następuje z chwilą wydania produktu pracownikowi firmy kurierskiej lub nadania przesyłki pocztowej lub przekazania do paczkomatu In Post.

8. Zawartość strony internetowej sklepu www.piccologatto.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, pełni jedynie rolę informacji handlowej.

 

Par. 2. Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

1. Zamówienia można składać wyłącznie za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl 

2. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient wypełnia formularz zamówieniowy. W kolejnych krokach wybiera adres dostawy i formę płatności. Pole komentarza służy do przekazania dodatkowych informacji obsłudze sklepu. System informatyczny automatycznie przesyła „Potwierdzenie zamówienia” wraz z danymi dotyczącymi zamówienia na podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym adres e-mailowy. Pocztą elektroniczną przekazywane są także informacje od obsługi sklepu dotyczące kolejnych etapów realizacji zamówienia.

3. Za moment zawarcia umowy sprzedaży uznawane jest zaakceptowanie przez Klienta przesłanego „Potwierdzenia zamówienia” zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Brak potwierdzenia zamówienia oznacza rezygnację zawarcia umowy sprzedaży.

4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zamawiania produktów określono na stronie Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl w zakładce „Jak kupować”.

5. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

6. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych licząc od dnia zamówienia. Czas ten może ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład chwilowego braku zamówionego produktu w magazynie, przyczyn leżących po stronie dostawcy przesyłek. O takich przypadkach Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie a termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie.

7. Płatność za zamówiony produkt może nastąpić przelewem internetowym, kartą płatniczą, tradycyjnym przelewem na konto bankowe lub za pobraniem bezpośrednio przy odbiorze produktu (tylko dla przesyłek wysyłanych firmą kurierską lub przez paczkomaty In Post).

Numer konta Sklepu Internetowego do wpłaty:

07109013620000000130276391

BZ WBK 1 Oddział w Przeźmierowie

ul. Rynkowa 116, 62-081 Przeźmierowo

Rozliczenia transakcji za pomocą kart płatniczych i przelewów internetowych:

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (Dotpay S.A.), z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

8. Produkty wysyłane są zgodnie z wyborem Klienta: firmą kurierską lub Pocztą Polską lub przez paczkomaty In Post. Opłata za wysyłkę została podana na stronie Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl w zakładce „Koszty dostawy”.

9. Sprzedaż i wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

10. Sklep Internetowy dołoży starań aby wszelkie spory z Klientem rozstrzygnąć na drodze polubownej.

  

Par. 3. Rękojmia i postępowanie reklamacyjne

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.piccologatto.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnego pochodzenia i objęte są rękojmią.

2. Reklamacje i zwroty przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności produktu z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie Internetowym. Reklamacja może być złożona: na adres prowadzenia działalności przez Sklep Internetowy lub na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego, telefonicznie pod numerem kontaktowym Sklepu Internetowego.

4. Uprawnienie do reklamacji przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia sklepu o niezgodności w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny reklamacji. Formularz „Wymiany produktu” jest zamieszczony stronie Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl w zakładce „Reklamacje, zwroty, wymiana”.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Czas ten może ulec zmianie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na przykład konieczności przeprowadzenia badań lub analiz zlecanych podwykonawcom. O takich przypadkach Klient jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

7. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

8. Sklepy Internetowy zwróci niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego produktu koszty dostawy produktu do Sklepu Internetowego w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostawy dostępnemu w Sklepie Internetowym.

9. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

 

Par. 4. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot produktu

1. Klient w ciągu 14 dni od daty zakupu produktu ma prawo odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

2. Oświadczenia o odstąpienia od umowy zaleca się wysłać na adres prowadzenia działalności przez Sklep Internetowy lub na adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego. Formularz „Odstąpienia od Umowy zakupu” jest zamieszczony stronie Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy”.

3. Sklep Internetowy niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.

4. Sklepy Internetowy zwróci nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do Sklepu Internetowego w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostawy dostępnemu w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności następuje po otrzymaniu produktu lub dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Sklep Internetowy nie zwraca kosztów zwrotu przewyższających koszt najtańszego, zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym.

6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że strony uzgodnią inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Zwrotu produktów przez Klienta należy dokonać na adres prowadzenia działalności przez Sklep Internetowy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zakupu. Przekroczenie powyższych granic powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Przekroczenie powyższych granic powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

9.  Do zwracanych produktów należy dołączyć wydany paragon lub fakturę.

10. Zwroty za pobraniem nie są przyjmowane.

 

Par. 5. Wymiana produktu

1. W przypadku złego doboru rozmiaru lub modelu Sklep internetowy zobowiązuje się wymienić produkt na inny, pod warunkiem, że jest on dostępny. Zakupiony produkt można wymienić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania.

2. W celu wymiany produktu należy wypełnić znajdujący się formularz „Wymiana produktu” i przesłać go wraz z produktem na adres prowadzenia działalności przez Sklep Internetowy z dopiskiem "wymiana" na opakowaniu. Formularz „Wymiana produktu” jest zamieszczony stronie Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl w zakładce „Reklamacje, zwroty, wymiana”. W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentu, można napisać pismo odręcznie i podać w nim informacje określone w formularzu „Wymiana produktu”.

3. Wymieniany produkt należy starannie zapakować, aby zawartość nie została uszkodzona w trakcie transportu. 

4. Wymieniany produkt nie może być uszkodzony i nie może nosić znamion użytkowania.

5. Przesyłki za pobraniem nie są przyjmowane.

 

Par. 6. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

2. Dane osobowe umieszczone w bazie sklepu www.piccologatto.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb oraz w celu realizacji płatności i wysyłki. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

3. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych określono w „Polityce prywatności” zamieszczonej na stronie internetowej sklepu www.piccologatto.pl

 

Par. 7. Postanowienia końcowe

1. Właścicielem sklepu www.piccologatto.pl jest:

„PICCOLO GATTO” Tadeusz Knapczyk z siedzibą przy ul. Koperkowa 8, 60-185 Skórzewo, NIP 6741184060, REGON 120195210, VAT EU PL6741184060.

Numer konta bankowego: 07109013620000000130276391

BZ WBK 1 Oddział w Przeźmierowie

ul. Rynkowa 116, 62-081 Przeźmierowo

 

2. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy:

„PICCOLO GATTO” Tadeusz Knapczyk

ul. Koperkowa 8

60-185 Skórzewo

 

3. Adres poczty elektronicznej Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl:

kontakt@piccologatto.pl

 

4. Telefon kontaktowy Sklepu Internetowego www.piccologatto.pl:

+48 696 111 862

 

Skórzewo, 26. marca 2015 r.

  


 

 

Poniżej zamieszczamy link umożliwiający pobranie Regulaminu Sklepu Internetowego"Piccolo Gatto":

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PICCOLO GATTO

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl